»Mi smo pripravljeni na svet«

Podelitev srebrnih in bronastih MEPI priznanj

V petek, 18. 1. 2019, so dijaki, ki sodelujejo v programu MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), preživeli dan z vojakom Slovenske vojske, Mirom Strmčnikom, s katerim naša šola sodeluje že tretje leto. Predaval jim je o orientaciji in kartografiji. Dan se je začel bolj teoretično, saj je gospod Strmčnik naprej predal nekaj svojih izkušenj, ki jih je pridobil kot vojak pri delu na terenu. V nadaljevanju so dijaki morali sami načrtovati različne poti na zemljevidih. Tisti dijaki, ki letos opravljajo srebrno, nekateri pa že zlato stopnjo programa, so pomagali tistim na nižji stopnji. Naučili so se različnih tehnik, po katerih se lahko orientirajo v naravi, kar jim bo zagotovo prišlo prav na odpravah, ki jih čakajo v spomladanskem času. Proti koncu njihovega druženja sta gospod Strmčnik in profesorica Jug, koordinatorica programa na I. gimnaziji, spregovorila nekaj besed še o prvi pomoči in ustrezni opremi na odpravah. Dijakom je bilo predavanje, prepleteno s praktičnim delom, zanimivo, saj so pridobili veliko koristnega in novega znanja.

Petek, 18. 1., se s tem še ni zaključil, ampak se je nadaljeval v »mepijevskem duhu«, saj je v Narodnem domu ob 18. uri potekala slavnostna podelitev priznanj MEPI. Podelitev sta povezovala Anja Rajgl in Fazli Gashi, dijaka Srednje zdravstvene šole Celje, ki je bila letos zadolžena za organizacijo tega slavnostnega dogodka. Podeljenih je bilo kar 75 priznanj, in sicer 50 bronastih in 25 srebrnih. Beri naprej

Ne objektivnost – nepristranskost in resnicoljubnost

Komu zaupati v poplavi informacij? In kako se v dobi »Fake News« izogniti polresnicam in neresnicam? Ali pa bi raje pozabili na politiko in družbo ter slišali pravljico za lahko noč?

Po vsem, kar smo od naših gostov, Ilinke Todorovski, Anje Nab Huš in Luke Hvalca izvedeli v sredo, 19. 12. 2018, je mogoče odgovor za vse troje najpogosteje iskati v javnih medijskih servisih. Saj veste, televizijskih programih in radijskih postajah, ki jih sofinancirajo uporabniki (gledalci, poslušalci in bralci). Najpogosteje zato, ker objektivnosti po razlagi gospe Todorovski ni, obstaja pa aktiven trud za vzdrževanje nepristranskosti in resnicoljubnosti pri novinarskem poročanju, ki se ga da najbolj gotovo najti ravno pri teh ponudnikih javnih medijskih storitev. Od njih lahko namreč pričakujemo stremenje za zelo visokimi etičnimi načeli. Pravljice pa lahko najdete v RTV-arhivu;  RTV-tradicijo pravljic za lahko noč namreč vzdržuje dovolj dolgo, da je ena njihovih najstarejših oddaj. Beri naprej

Tekmovali smo v pripravi zdravih sendvičev

V petek, 21. 12. 2018, je pred tradicionalno glasbeno-plesno prireditvijo Top Classic

potekalo tekmovanje v pripravi zdravega sendviča v okviru Zdrave šole, ki v letošnjem šolskem letu na naši šoli praznuje 20-letnico. Vsak razred je moral pripraviti sendvič, ki se je ocenjeval na podlagi okusa in izgleda, izmisliti pa so si morali tudi izvirno ime, narediti reklamo na plakatu, zloženki ali v obliki videa in upoštevati, kako zdrave so posamezne sestavine.
Vsak razred si je zamislil nekaj posebnega, med imeni pa smo opazili prav poseben trend sendviči so bili poimenovani po našem ravnatelju in tako smo lahko videli (in okusili) na primer: Šepisendvič, Šepko in Pekoči Šepi.

Sendviče so ocenjevale štiri komisije, sestavljene iz treh profesorjev in enega dijaka. Komisije so imele izredno težko delo pri odločanju, čigav sendvič je najboljši. Vsi razredi so se namreč izredno potrudili, za kar so si zaslužili pohvalo vseh štirih komisij in Tima zdrave šole. Na žalost pa je vsaka komisija morala izbrati le en najboljši sendvič posameznega letnika (izjema v 1. letniku).
Zmagovalni sendviči so:
1. letnik:  1. f  (»Pekoči Šepi«) in  1. e (»Vale – Bod’ zdrav«)
2. letnik:  2. e  (»Šepetalka«)
3. letnik:  3. e  (»Šepi3Endvič«)
4. letnik:  4. e  (»Zdravoslav Zdravko«) Beri naprej