Kultura: spreminjanje navad zaradi pandemije, družbene norme in njihovo (ne)upoštevanje, globalizacija

V sociološkem smislu kultura pomeni vse človekove materialne in duhovne stvaritve: vrednote, moralno presojanje, pravila, razlage sveta in človeka, umetnost, običaje in navade, simboliziranje in rabo jezikovnih znakov ter materialne objekte. To vse so dejavniki, ki določajo način življenja v človeški skupnosti, kamor štejemo človekovo mišljenje, presojanje, delovanje in tudi bivanje.

V Sloveniji je zaradi novega koronavirusa oz. COVID-19 od 12. marca 2020 razglašena epidemija. To je izraz za nenaden izbruh ter hitro širjenje nalezljive bolezni, ki presega normalno obolelost v človeški populaciji.

Pandemija nastane, kadar epidemija nalezljive bolezni zajame veliko geografsko območje, kot je npr. celina ali celo cel svet. Po merilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) morajo biti za to izpolnjeni naslednji pogoji: da gre za novo bolezen, ki povzroča resne zdravstvene težave in se hitro širi med ljudmi. Tako je novi koronavirus od 11. marca 2020 pandemija. Beri naprej